KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

(1 đánh giá của khách hàng)

biểu trưng quảng cáo, kỷ niêm chương

Kích thước : độ dày 1.5cm -2cm

Đường kính : 12 cm , 14 cm, 16 cm.

Chất liệu:

  1. Thủy tinh
  2. Pha lê
  3. Gỗ đồng